Skip to main content

Door
anders
te kijken,
bereiken
we meer

Het kan en moet beter in de keten. Daar zijn we van overtuigd. Ook vanuit de gedachte van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Want er is schaarste aan grondstoffen, middelen en materieel. Bovendien is er een tekort aan mensen en moet ook de CO2-uitstoot omlaag. Wil je relevant blijven, dan moet je efficiënt inzetten op al deze aspecten.

We vormen de verbinding
tussen systemen, processen
en mensen

Door onze jarenlange achtergrond in de versindustrie weten we welke standaarden een retailer heeft, kennen we de uitdagingen van toeleveranciers en weten we ook hoe het beter kan. Want alles draait om die verbindende schakel tussen systemen, processen en mensen. En die schakel vormen wij. We hebben elke dag opnieuw de motivatie om onze klanten te geven wat ze nodig hebben. Daarom gaan we nooit blind af op de vraag van de klant. We kijken altijd naar de vraag achter de eigenlijke vraag. Want door op een andere manier naar de keten te kijken, kunnen we echt het verschil maken.

Alles draait om
data

Hoe we aan de slag gaan? Door te beginnen met een scan. We maken een dwarsdoorsnede van je organisatie. We kijken naar de ambities van je bedrijf, beloftes aan en voorwaarden van klanten, de systeemtechnische inrichting, de communicatie tussen afdelingen en mensen, de orderverwerking, de aanlevering van grondstoffen, de planning, de fysieke opslag in je warehouse, de uitgeleverde versheid en de derving. We kijken dus naar alle aspecten die belangrijk zijn om operational excellence te garanderen. Want data, op welk vlak dan ook, geeft het benodigde inzicht om daadwerkelijk verbeterslagen te maken.

…en om het
menselijke aspect

Toch is feitelijke data niet voldoende. Want je organisatie draait met en om mensen. Dus spreken we ook met zoveel mogelijk mensen in je organisatie. Wat is de doelstelling van je organisatie, wat gebeurt er daadwerkelijk en waar zitten de gaps? We stellen heel veel vragen omdat we alle aspecten in beeld willen brengen. We kijken dus naar systemen, processen én mensen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hebben we alles in beeld dan bedenken we pas hoe we de aanleverketen beter, slimmer of anders kunnen stroomlijnen. Met de juiste tools.

Betrouwbare partner met verstand van logistieke processen en systemen. Bovendien maken zij beloftes waar; zowel in advies als in implementatie.

– Anouk Wissink, Director Operations Vezet –

Onze missie

In onze aanpak bij TGSC passen we de Value Chain Optimization (VCO) aanpak toe, waarbij we de gehele keten integraal bekijken. Wij staan met name stil bij de huidige situatie èn bepalen hoe groot de stap is om tot de gewenste situatie te komen.

Aan de hand van VCO zijn we bij een klant gestart met het inzichtelijk maken van de voorraad per processtap in de hele keten. Dit hielp ons om de vraag vanuit diverse klanten beter te voorspellen, waardoor de voorraad efficiënter kon worden beheerd. Vooral bij de levering van verse producten is het cruciaal om de keten per uur te analyseren, zodat we exact kunnen bepalen waar optimalisaties en winsten te behalen zijn.

De resultaten van onze aanpak waren aanzienlijk: minder afboekingen bij onze klant, een verbeterde levering van verse producten naar retailers met als gevolg ook minder afboekingen in de winkels.

…eenheid en vooruitgang

Dit leidt niet alleen tot minder verspilling, maar ook tot een betere voorspelbaarheid van de keten en een algehele kostenreductie.

De keuzes in hoe je de markt benadert – kwalitatief hoogwaardige producten en diensten versus kosten gedreven strategieën – bepalen de structuur van je waardeketen. Voor ons bij TGSC betekent dit dat we ons niet alleen richten op kostenefficiëntie, maar ook streven naar een hoge productkwaliteit en klanttevredenheid.

Kortom, door het optimaal verbinden en beheren van de verschillende onderdelen in de keten, van productontwikkeling tot en met de levering aan de klant, creëren we niet alleen een betere versheid voor de eindklant in de winkel, maar dragen we ook bij aan duurzaamheid en realiseren we een concurrentievoordeel voor de gehele keten. Dit illustreert de kracht van de Value Chain Optimization in de praktijk.

Keten­verantwoordelijk­heid: business continuity en IT security

Binnen de aanleverketen kijken we ook heel specifiek naar ketenverantwoordelijkheid; vanuit het perspectief van Business Continuity Management (BCM) en vanuit IT security oogpunt. Beide aspecten waren al belangrijk, maar worden nu vanuit Europese wetgeving afgedwongen.

Iedereen in de keten moet meebewegen om business continuity (CER) en IT security (NIS2) te garanderen. Tegelijkertijd nemen de afbreukrisico’s en veiligheidsrisico’s toe. Grote uitdagingen waar we samen een oplossing voor moeten vinden.

Veiligheidsrisico’s mitigeren we door standaard een IT-check uit te voeren. We lichten daarbij in 10 stappen de IT in je organisatie door. Daarmee voorkomen we breaches en uitval van systemen en garanderen we business continuity en IT security.

Close Menu
Mosterdzoom 72 | 1541 NP Koog aan de Zaan
Telefoon: 06 23 34 35 74

© 2023 | website by Sixtyseven
Privacy Verklaring
Algemene voorwaarden